Hästunderstödd coaching, ledarskaps- och grupputveckling

Nå uppsatta mål hållbart och effektivt

Coaching

Utmaning - Insikt - Drivkraft - Perspektiv

Professionell coaching är inte terapi eller mentorskap utan en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individer och grupper att genom egen förmåga nå sina mål och åstadkomma resultat. Min uppfattning är att styrkan ligger i partnerskapet, att alla svar och handlingar kommer inifrån dig själv och din önskan om förändring. Jag lyssnar, ställer frågor och utmanar. Det handlar om att synliggöra och identifiera för att kunna ta rätt steg. Vi arbetar kreativt, ofta lekfullt och med många olika verktyg, allt anpassat efter dig och vad som behövs där och då.

I mig möter du en engagerad och erfaren professionell partner. Med stor nyfikenhet och förmåga att lyssna skapar jag en trygg miljö där du utmanas så att verkliga resultat uppnås.

Vårt samarbete kommer bland annat ge dig:

  • en tydlig bild av vad du vill, handlingsplan och inledd resa
  • kunskap om dina hinder och hur du tar dig förbi dem
  • kunna höra positiv feedback, ta den till dig samt kunskap om dina styrkor och förmågor
  • egna verktyg för att hantera nuet när tillvaron gungar

Kontakta mig