Hästunderstödd coaching, ledarskaps- och grupputveckling

Nå uppsatta mål hållbart och effektivt

Tjänster

Lärande – Bestående – Långsiktighet

Skräddarsydda upplägg för företag och privatpersoner, med eller utan häst.

Ett upplevelsebaserat lärande för individ och grupp som på ett oerhört effektivt sätt inkluderar hela individens förmågor, intellekt och hjärta. En metod ännu så länge mera känd i övriga Europa och USA än i Sverige – här är chansen att uppleva något extra!

Samvaro med häst kräver medveten närvaro och du får omedelbar och fullständigt ärlig feedback. En annan framgångsfaktor är kombinationen av mentalt engagemang och aktiva fysiska handlingar. Här ges möjlighet att effektivisera utvecklingsprocessen och få insikter att både landa på riktigt och stanna kvar över tid.

Ingen hästvana krävs och alla övningar sker från marken, ingen ridning.

Individuell coaching

Jag hjälper dig som vill ta nästa steg i karriären, utveckla ditt ledarskap, finna din väg till ett hälsosammare liv, stärka din självkänsla eller helt enkelt förändra något. Du får hjälp till nya perspektiv och tillsammans utforskar vi nuläge, mål och drömmar samt vägen dit. Vi fokuserar på styrkor och förutsättningar – är de dolda hjälps vi åt att hitta dem – och identifiera handlingsplanen för att nå dit du vill.

Anhörigcoaching

Jag hjälper dig som är anhörig till någon med mildare former av psykisk ohälsa, diagnos eller liknande problematik. Ibland känns befintligt anhörigstöd inte som att det passar in på din egen situation. Eller så finns det inte alls. För egen del kallar jag denna upplevelse att vara gråzonen, och jag vet hur det kan vara - men också att den går att hantera. Jag hjälper dig finna din väg och dina verktyg för att hantera situationen.

Insikt – Glädje - Måluppfyllnad

Hästunderstödd Ledarskaps- och Grupputveckling. Framgångsrikt ledarskap handlar inte minst om lyhördhet, självkännedom, äkthet, tydlighet och kommunikation. Och några grundläggande faktorer för att uppnå effektiva team handlar om trygghet i gruppen, prestigelöshet, kommunikation och tillit. Här ges du eller din arbetsgrupp ett kraftfullt redskap för visualisering av det personliga ledarskapet och hur vi samverkar med andra.

Egenskaper som medvetandegörs och utvecklas i kontakt med hästar är egenskaper som också bidrar till ett framgångsrikt ledarskap i helt andra miljöer. En naturlig 360° tillsammans i grupp eller enskilt. Målgrupp är ledare, grupper och individer inom näringsliv och offentlig sektor.

Ingen hästvana krävs och alla övningar sker från marken, ingen ridning.

Ledarskapsutveckling

Genom sitt agerande i övningarna ger hästen bekräftelse på vad i ditt ledarskap som är framgångsrikt men också insikt om eventuella utvecklingsområden, både som individ och för professionella sammanhang. Ni löser uppgifter tillsammans som bygger på ömsesidig respekt och visualiserar styrkor, förmågor och utmaningar i kommunikation, samverkan och hur de kan uppfattas av andra. Hästens omedelbara feedback samt reflektioner tillsammans i grupp eller enskilt blir nyckeln för framtida mål.

Grupputveckling

EquiCross erbjuder, förutom en ovanlig och annorlunda teamaktivitet, lärande och glädjefylld team-utveckling med möjlighet till bestående effekter. Baserat på vad just er arbetsgrupp behöver och vill uppnå arbetar vi på motsvarande sätt tillsammans med hästar, professionell coaching och reflektion för att identifiera styrkor, utmaningar och framtida mål. Upplevelser som lockar både till skratt och utmaning, därför blir bland annat inslaget med feedback en så värdefull och berikande faktor.

 

Unikt

Hästunderstödd utveckling är unikt. Alla uppdrag skräddarsys efter syfte, antal deltagare och årstid - alltihop styr också vilken anläggning vi väljer att vara på, ibland är vi utomhus men oftast i ridhus och konferenslokaler. Läggs upp som workshops och växlas mellan konferensutrymme och övningar från marken tillsammans med en eller flera hästar. Beroende på era behov ibland även i kombination med andra verktyg inom grupp- och individutveckling i samklang med de praktiska övningarna.

En hel- eller halvdag kan ge en fantastisk start på någonting nytt som inspirerar till utveckling medan ett paketupplägg möjliggör långsiktighet i ännu högre grad. Välkommen till professionell coaching och ett unikt samspel mellan häst - individ/grupp – coach!

Vårt samarbete

Under ett kostnadsfritt samtal går vi igenom nuvarande situation och vad du eller ni önskar uppnå med vårt samarbete. Vi skapar ett tydligt och anpassat upplägg för att uppnå hållbara resultat över tid. Hästunderstödd coaching erbjuds både grupper upp till 20 personer och individer, tidsåtgång och plats varierar beroende på behov och antal deltagare.

Vid individuell coaching träffas vi antingen genom fysiska möten i samtalsrum, på ditt kontor eller i stallet, alternativt per telefon eller videosamtal. Ser fram emot att mötas – oavsett hur!

Kontakta mig