Hästunderstödd coaching, ledarskaps- och grupputveckling

Nå uppsatta mål hållbart och effektivt

Därför hästar

Närvaro - Samspel - Äkthet

I sin egenskap av flyktdjur har hästar en alldeles unik förmåga att läsa av oss människor och bemöta våra beteenden. Den är alltid fullständigt närvarande, helt värderingsfri, utan förutfattade meningar och responderar enbart på vad den uppfattar av sin omgivning här och nu. Det gör att vi i övningarna får obestridligt ärlig feedback på våra verkliga ageranden och egenskaper, inte dem vi tror oss visa. Feedback som i samverkan med reflektion och coaching ger insikter som landar på riktigt.

Samvaron med häst

  • handlar om tydlig kommunikation och utgår från kroppsspråk och energi,
  • kräver din närvaro, hästen är aldrig någon annanstans än just här och nu,
  • baseras på lyhördhet, ömsesidig respekt och förtroende.

Mer autentiskt och situationsanpassat blir det knappast.

Visste du att...?

500 kg av närvaro och emotionell intelligens

När vi möter 500 kg häst krävs fullständig närvaro, inte minst emotionellt. Hästen fångar omedelbart upp minsta känsla hos oss, oftast långt före vi förstått den själva. Kan du leda 500 kg häst kan du leda vad som helst…

 

Människan liksom hästen är flockdjur

För sin överlevnad som bytesdjur har flocken alltid behövt fungera som en enhet. Detsamma behöver en arbetsgrupp och organisation göra för att nå sin fulla potential.

 

Omedelbar och äkta feedback

Hästar ger varandra blixtsnabb feedback hur de uppfattar sina flockmedlemmar eller omgivningen – helt utan värderingar. De gör detsamma med dig och din grupp.

Intellekt – Kropp – Energi

Tillsammans med hästen engageras hela individen i lärprocessen. Vi använder båda våra hjärnhalvor och insikter landar både fysiskt och intellektuellt.

 

Stresshantering och återhämtning

Närvaro och samvaro med hästen är medveten närvaro, mindfulness. Genom kontakten stimuleras det parasympatiska nervsystemet och bidrar till välbefinnande och lugn.

Hästarna

Precis som människor är alla våra hästar olika individer och av olika ålder och kön. De är alla sådana som gett oss förtroendet att samarbeta med oss, men med sina varierande egenskaper utmanar de oss på skilda sätt och vi lär något av varje individ och händelse.

Kontakta mig